PIM 2009 z pohledu dobrovolnika / Volunteer's view of PIM 2009

by May 16, 2009 0 comments
Já vím, že už je týden po maratonu, ale dřív jsem to vážně nestihla. A ani nemám čas se moc rozepisovat. Takže stručně a v bodech a pak si prohlédněte fotky :)

Proč jsem do toho šla:

 • no přece proto, že dostanu kšiltovku a bavlněné tričko zadara (ano, to jest celá oficiální odměna dobrovolníkům)
 • protože uvidím keňany z blízka
 • protože uvidím do zákulisí
 • protože budu mít určitě šanci běžcům pomoct a zpříjemnit jim jejich obrovský a obdivuhodný výkon
Co se mi líbilo:
 • splnily se všechny body mých očekávání (předchozí odstavec) a ještě více
 • pořadatelé byli skvělí, měli jsme k dispozici občerstvení, V.I.P. kadibudky, píšťalky na fandění...
 • většina diváků i soutěžících byla vstřícná, milá, chápavá a poslušná
 • zjistila jsem, že jsem schopná v komunikaci
 • ve stavu největší nouze jsem byla schopna dát dohromady několik vět francouzsky
 • podařilo se mi rozveselit nešťastnou irskou výpravu
 • naučila jsem se používat takové ty vroubkované plastové pásky pro upevňování transparentů
 • poznala jsem spoustu skvělých lidí
 • měla jsem to štěstí sdělit několika ustaraným ženám, že jejich muž v pojízdné nemocnici neleží (takže se pravděpodobně jen nenašli)
 • když jsem těsně před startem procházela startovním polem těch největších borců, ucítila jsem to pověstné veli silné mentolové aroma
Těžké okamžiky:
 • našlo se i několik málo agresivních a netolerantních jedinců, kteří přebíhali trať, když byla plná běžců a byli na mě sprostí, i když jsem na ně byla milá a vážně se snažila jim pomoct
 • pokaždé, když jsem viděla, jak do pojízdné nemocnice odváží dalšího bezvládného běžce
 • když nám několik důchodců lhalo do očí, že běželi, jen, aby si mohli na občarstvovačce ukrást jablka
 • když jsem ve 4:20 vstávala, v 5:30 vyjížděla z domu, v 6:30 jsme začali pracovat a sedla jsem si až v 16:40 v tramvaji
Závěr:
Drtivá většina dobrovolníků jsou také běžci. Chápou, jak se závodník cítí a co potřebuje. Ale také chápou diváka, který chce dobře vidět a snadno přejít přes trať. Snaží se dělat, co je v jejich silách, aby byli všichni spokojení. Je to práce velmi náročná fyzicky, ale také intelektuálně - kolik jazyků umíš, tolikrát jsi dobrovolníkem. A samozřejmě je třeba velká dávka trpělivosti. Ale stojí to za to!

FOTKY ZDE / PHOTOS HERE


I realize that it has been a week since the marathon week but I really had no time to write this earlier. Even now I don't have enough of time so this text is going to be brief. Have a look to the pictures :)

Why I took this opportunity:
 • because I would got a free cotton T-shirt and cap (yes, this really is the whole official honarium)
 • because I would be able see to Kenyan runners from near
 • because I would see the "backstage"
 • because I would have a chance to help runnesr and make them their admirable achievement more pleasant
What did I like:
 • all my expectations (and more) came true
 • organizers were great: we were able to take a refreshment whenever we needed, use V.I.P. TOI toilets, we got a whistles for cheering...
 • the most of attendants were nice, tolerant and obedient
 • I found out that I'm good at communication
 • I was able to create a few sentences at French in a state of the highest preassure
 • I succeeded in exhilarating the unhappy Irish group
 • I learned how to use those small denticulated plastic belts for fixing placards
 • I met a lot of great people
 • I was lucky when I was able to tell to a few worried women that their husbands are not in the mobile hospital (so they are probably ok and just lost)
 • when I was passing the starting field of the best runners before the start I was able to smell this famous powerful menthol smell
Hard times:
 • there were also a few agressive and untolerant persons who crossed the race route even it was full of runners and they were vulgar to me even I was really nice to them and tried to help them
 • each time I saw some that another inert body was transported to the mobile hospital
 • when a few old persons were telling us lies that they run just to be able to steal an apple from the refreshment
 • when I got up at 4:20, left home at 5:30, started to work at 6:30 and was able to sit down at 16:40 at the tram
Conclusion:
The most of volunteers are runners too. So they can understand how the runner feels and what he needs. And they also understand that the attendant wants to have a good view and be able to cross the race route. They endeavours to work hard and make everyone happy and comfortable. It is a very hard work physicaly and also intelectually - you have to speak as many languages as you can. And naturally you have to be very patient. However it is a great work!

FOTKY ZDE / PHOTOS HERE

0 comments:

Post a Comment